Padėka II etapo personalui

Reiškiame padėką visiems, atėjusiems padėti Vilniaus karate lygos II etape – referiams, teisėjams, pagalbininkams. Jūs šaunuoliai!

Apie autorių